تبلیغات
آرشیو من - تاریخ مصر باستان
آرشیو من
چهارشنبه 14 اسفند 1387 :: نویسنده : شاهین تفنگدارزاده

مردم مصر با الهام از اختراعات و ابداعات در بین النهرین بسرعت در سرزمین حاصلخیز نیل پیشرفت میکردند تا که در سال 3100 قبل از میلاد شخصیتی افسانه ای بنام "منس" که بی شباهت به رموس و رومولوس رم نیست آنها را متحد کرده و برای 3000 سال بعد مستقل زیستند.

نام منس اولین بار روی تخته سنگی که نام تمام پادشاهان قدیم روی آن نوشته شده بنام "سنگ پالرمو" دیده میشود. The fragment in Palermo. 

 و افسانه های مصری مدعی هستند که منس پادشاهی را از خدای هوروس به ارث برده. پادشاهان مصر هرچند تمامشان تا سال 2686 ق م آثاری مهم از آنها باقی مانده ولی از این تاریخ به بعد شکوفائی این تمدن شروع میشود و در سالهای 1300 ق م به حد اعلای خود رسید.

تاریخ مصر باستان همیشه مترادف است با نام فرعون.

لفظ فِرعَون از ریشه قبطی «په رَ» که معنای ساختمان بزرگ را می‌‌دهد و لقب پادشاهان مصر در روزگار باستان بوده، گرفته شده است. اولین شخصی که در تاریخ مصر باستان به نام فرعون مشهور است، شخصی است به نام پادشاه عقرب که نام اصلی وی مشخص نیست. ولی در نقشی که از او روی یک گرز سنگی وجود دارد، عقربی روبروی صورت او دیده می‌شود و به این دلیل او را به این نام می‌خوانند.

از فراعنه مصر می‌توان خوفو، خفرع، منکورع، رامسس دوم، آخن آتون، توتانخامون، ملکه هاتشپسوت، توتموس سوم و خئوپس را نام برد. در بین تمامی این فراعنه، خوفو، خفرع و منکورع به خاطر ساختن اهرام ثلاثه، توتموس سوم و رامسس دوم به خاطر قدرت بیش از حد در اداره کشور و کشورگشایی، آخن آتون به خاطر مخالفت و ضدیت با تمام عقاید فراعنه گذشته و ساختن شهر آخن آتون (افق آتون) به همین منظور و توت عنخ آمون به خاطر مرگ عجیبش در سن هیجده سالگی و گنجینه بی ‌نظیر مقبره خود بیش از بقیه فراعنه شهرت دارند.

 

 

خوفو که در زبان یونانی خئوپس گفته می‌شود، دومین فرعون از دودمان چهارم فراعنه مصر باستان به شمار می‌آید و دوران فرمانروایی اش حدود ۲۳ یا ۲۴ سال از ۲۵۶۶ تا ۲۵۸۹ پیش از میلاد برآورد شده است. بنا به گفته هرودوت، خوفو بر خلاف پدرش اسنفرو (Sneferu) و پدربزرگش جوسر نتجریکت (Djoser Netjeriket)، که هر دو شاهانی بخشنده و مردمدار بودند، مردی خشن و شاهی ستمگر بود. او سه همسر داشت که هر یک در یکی از سه هرم کوچک دیگر دفن شده اند. خوفو سازنده هرم بزرگ جیزه است. مومیایی این فرعون هنوز پیدا نشده است.

هرچند که هرم بزرگ به نوعی نشانگر جوهره مصر باستان به شمار می‌آید، از دوران شاهی فرعون سازنده آن آگاهی چندانی در دست نیست. سده‌ها پس از فرمانروایی خوفو، هرودوت در باره او نوشته است: " خوفو سرزمین مصر را دچار هرنوع بدبختی ممکن کرد. او نیایشگاه‌ها را بست، پیشکش قربانی را نزد رعایای خود ممنوع اعلام کرد و آنها را وادار کرد تا بدون استثنا برایش کارگری کنند. مصریان به زحمت می‌توانستند نام او را بر زبان بیاورند و این از شدت تنفرشان بود." نکته نغز دیگر اینکه با وجود عظمت و شکوه هرم، قایق بی همتای تشییع جنازه و اشیای اعجاب انگیز مراسم به خاک سپاری که از خوفو به جا مانده است، تنها تصویر موجود از چهره او یک تندیس عاج ۱۰ سانتی متری است.

 

جوسر معروف ‌ترین فرعون مصر باستان از دودمان سوم است. Statue of Djoser in Cairo Museum, originally in serdab at Step Pyramid 

معروفیت او به خاطر فرمانش به یکی از مقامات آن روزگار به نام ایمهوتپ برای ساختن هرم پلکانی در سقاره بود. پادشاه او در سالهای 2650 – 2640 قبل از میلاد بوده.

 

آمِنِمهات سوم( Amenemhat III) فرمانروایی ۱۸۶۰-۱۸۱۴ پیش از میلاد و فرعون دوازدهمین دودمان مصر باستان بود.

 Statuette head depicting Amenemhat III, residing in the Louvre

 او بزرگترین فرمانروای پادشاهی میانه مصر بود. او بیست سال در کنار پدرش سسوستریس سوم و باهم به فرمانروایی پرداخته بود.

 

این فرعون زمان حکومتش میتواند نزدیکترین به روایات مربوط به یوسف نبی باشد. ولی هیچگونه سندی که اشاره ای به روایات مربوط به یوسف شده باشد در زمان این فرعون و فرعونهای قبل و بعد او هم وجود ندارد.

 

 او نخستین هرم را در دهشور ساخت(هرم سیاه)، ولی برای پاره‌ای مشکل ساختش رها شد. پس از پانزده سال که از پادشاهی او می‌گذشت، فرعون تصمیم به ساخت هرم دیگری در هواره گرفت. هرم دهشور برای خاکسپاری چند تن از زنان دودمان پادشاهی به کار گرفته شد.

هرم آرامگاه او در هواره نزدیکی فیوم همان است که هرودوت و دیودوروس سیکولوس از آن با نام دخمه پرپیچ ‌و خم نامبرده‌اند. استرابون از این هرم به عنوان یک شگفتی جهان نام می‌برد. برای این هرم از تدبیرهای امنیتی ویژه‌ای سود برده شده بود. با اینهمه به آرامگاه وی در روزگار گذشته دستبرد زده شده است. دختر وی نفرپتاه در هرم دیگری که در ۱۹۵۶ یافته شد به خاک سپرده شد.

پس از او آمنمهات چهارم به پادشاهی رسید، او واپسین شاه از دودمان دوازدهم بود.

 

هیکسوس(قبطی به معنای فرمانروایان بیگانه، یونانی نام مردمانی از تبار سامی است که نخستین بار در بخش خاوری دلتای نیل پدیدار گشتند و دوره میانه دوم را در مصر باستان بنیاد نهادند. اینان در سده هفدهم (پیش از میلاد) به قدرت رسیدند و در مصر پایین و میانه بیش از صد سال فرمان راندند و دودمان پانزدهم فرمانروایی مصر و شاید دودمان هفدهم برده‌دار را در این سرزمین بنیاد گذاردند.

از آنجایی که آنها نامهایی همانند نامهای کنعانی داشته‌اند و برای نمونه نامهایشان در بر دارنده نام ایزدان کنعانی چون بعل و انات بود برخی گمان می‌کنند که هیکسوسها از تبار کنعانی بوده‌اند. دیگر نگره‌ها دراینباره بر فنیقی یا عبری بودن آنها استوار است.

 

توتمُسِ سوم (معنای نام:توت زاده می‌شود)(پادشاهی ۲۴ آوریل۱۴۷۹-۱۱ مار۱۴۲۵ (پیش از میلاد)) ششمین فرعون از دودمان هژدهم مصر باستان بود. او در بیست و دو سال آغاز فرمانرواییش همزمان با نامادریش هتشپسوت پادشاهی می‌کرد. پس از مرگ هتشپسوت او به قدرت راستین دست یافت و آنچنان امپراتوری‌ای پدید آورد که تا آن زمان در مصر دیده نشده بود. او هفده بار لشکرکشی کرد و از شمال سوریه کنونی تا چهارمین آبشار بزرگ نیل در نوبه را به زیر پرچم خود درآورد.

او را سازنده پنجاه پرستشگاه در مصر می‌دانند. در دوره پادشاهی او معماری به بالاترین ورزیدگی و هنر خود رسید و چه پیش و پس از پادشاهی او هرگز همانندی نیافت.

تندیس توتمس سوم از جنس سنگ آتشفشانی،موزه لوکسور

پس از مرگ او را در دره پادشاهان که آرامگاه شاهان در دوره او بود به خاک سپردند. پس از او پسرش آمنهوتپ دوم به جانشینیش رسید.

 

آمِنهوتِپ سوم(معنای نام:آمون خُرسند است)(پادشاهی ۱۳۸۸-۱۳۵۱ (پیش از میلاد)) فرعون مصر باستان بود. وی پس از مرگ پدرش توتمس چهارم به جای او بر تخت نشست.

برپایه دانسته‌ها او از شهبانوی سوگلیش تیه دو پسر داشت که یکی از آنان با نام آخناتون پس از پدر بر تخت نشست. وی روی هم سه پسر داشته که یکی دیگر از پسرانش اسمنخکاره رازآمیز است که پس از آخناتون به پادشاهی رسید. وی همچنین در سال دهم پادشاهیش با گیلوخپا دختر شوت‌تارنای دوم پادشاه میتانی پیمان زناشویی بست.

تاکنون ۲۵۰ تندیس از آمنهوتپ سوم به دست آمده است. این تندیسها سراسر زندگی آمنهوتپ را پوشش می‌دهند. او میان شش‌سالگی تا دوازده‌سالگی به پادشاهی رسیده است و سالهای فرمانروایی او همراه با آشتی،کامیابی و شکوه مهرازی(معماری) بوده است. در آینده از روزگار او به عنوان زمانی که مصر به شکوفایی معماری و نیرومندی در پیوندهای فرامیهنی دست یافته بود نام بردند. در ۱۸۸۷ در بایگانی عمارنه سندهایی از پیوندهای دیپلوماتیک میان مصر و آشور،میتانی،بابل و خاتوشا

یافت شد.

آمنهوتپ سوم؛موزه مصری برلین

توت‌انخ‌آمون یا تو‌ت‌عنخ‌آمون معنای نام: پنداشت زنده آمون پادشاهی ۱۳۳۳-۱۳۲۴ پیش از میلاد فرعون مصر باستان از دودمان هژدهم بود. دوره وی اکنون به پادشاهی نو شناخته می‌شود.

او رهبر بازگشت از آیین آتونیسم به کیش باستانی مصر بود. او در نه ‌سالگی به پادشاهی رسید. وزیر و جانشین احتمالی وی آیه شاید بربسیاری از تصمیمهای سیاسی او اثرگذار بوده باشد. توت‌انخ‌آمون نامدارترین فرعون مصر باستان است. عامه مرده او را با نام پادشاه توت می‌شناسند.

ماسک مومیایی توت‌انخ‌آمون؛نماد عام مصر باستان.

رامسس دوم یا رامسس بزرگ زاده ۱۳۰۲، پادشاهی ۱۲۷۹-۱۲۱۳ پیش از میلاد فرعون مصر باستان از دودمان نوزدهم پادشاهان آن سرزمین بود. بسیاری او را نیرومندترین فرعون تاریخ مصر باستان می‌دانند.

برخی او را فرعون یادشده در سفر خروج دانسته‌اند اما در حقیقت فرعون مزبورفرزندش مرنپتاه میباشد.

ستی یکم،  پدرش هنگامی که او چهارده‌ساله بود وی را به جانشینی برگزید. رامسس در آغاز دهه بیستم زندگی به پادشاهی رسید. او ۶۶سال و دوماه پادشاهی نمود و بیش از نود سال زیست. او پایتخت را از شهر تبس به رآمسس برد.

رامسس دوم سومین فرعون از دودمان نوزدهم بود. وی در جنگ با امپراتوری هتی توانست بر سرزمینهای خاوری مدیترانه دست یابد. و برای صلح با هیتی ها با یکی از پرنس های هیتی ازدواج کرد و حاصل این ازدواج فرعون بعدی مرنپتاه است که از 1202 تا 1212 قبل از میلاد پادشاهی کرد و در این مدت مهاجمان دریا از آجن را که بر تمام خاورمیانه در قرن سیزده قبل از میلاد سلطه داشتند بسختی شکست داد. مرنپتاه شهر های اسرائیل را ویران کرد.

 

رامسس دوم بر یکی از چهارپایه بیرونی ابوسمبل

سال 1240 ق م  نزدیکترین سالی است که بر اساس روایات یهود حضرت موسی ده فرمان را بعد از ترک مصر به قوم یهود داده. بنابراین یا رامسس بزرگ یا مرنپتاه میتوانند فرعون های همزمان موسی باشند. ولی هیچگونه سندی از وجود موسی و تمام  وقایع از زمان و گرفتن موسی شیرخواره از رود نیل تا باز شدن دریا، غرق فرعون و سپاهش و مهاجرت یهودیان در این دوران،  موجود نیست .

 

تمام مدارکی که امروز از مصر قدیم در دست ماست بصورت نوشته ها ی هیروگلیف میباشد.

سنگ مزار مصری

خط هیروگلیف در حدود ۵ هزار سال قبل از تصویرنگاری مشتق شد. نزدیک به ۵۰۰ علامت تصویری در خط هیروگلیف وجود داشت. و طرز نگارش آن به دو صورت عمودی و افقی بود که در آغاز هیروگلیف عمودی و سپس افقی پدید آمد. این خط را مصریان اولین بار جهت نوشتن مطالب خود اختراع کردند و آن را هیروگلیف نامیدند. هیروگلیف به معنی کنده‌ کاری مقدس و خط مقدس است که کنده‌ کاران و صنعتگران آن را در دیوار آرامگاه‌ها، ستون‌ها، تندیس‌ها، مهرها و ... به کار می‌‌بردند. بعدها با پیدایی پاپیروس از این خط نوع دیگری پدید آمد بنام هیراتیک (مذهبی، با صلابت) و سپس با بهم ‌ریختگی آن نوعی خط تندنویسی ایجاد گردید به نام خط عامیانه.

پاپیروس گونه ابتدایی کاغذ بوده‌است. پاپیروس از مغزه گیاهی به نام علف بوریا تهیه می‌شد. علف بوریا گونه‌ای جگن است که روزگاری به فراوانی در دلتای رودخانه نیل در مصر می‌روئید.

بوریا معمولاً به بلندی ۲ تا ۳ متر می‌روید ولی رویش آن تا ۵ متر هم مشاهده شده‌است. از پاپیروس در مصر باستان استفاده می‌شد ولی این گونه کاغذ در منطقه مدیترانه و بخش‌هایی از اروپا و جنوب غربی آسیا نیز کاربرد داشت.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 23 آذر 1397 12:46 ق.ظ
I'm really impressed with your writing skills as
well as with the layout on your weblog. Is this
a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing,
it's rare to see a great blog like this one today.
چهارشنبه 21 آذر 1397 01:29 ق.ظ
Hi there! Quick question that's completely
off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
My web site looks weird when browsing from mmy iphone.
I'mtrying to find a template or plugin that might be able
to correct tnis problem. If you have any suggestions, please
share. Cheers!
شنبه 17 آذر 1397 10:22 ب.ظ
Appreciate the recommendation. Will try it out.
جمعه 16 آذر 1397 08:48 ق.ظ

You have made your position quite nicely.!
cialis great britain cialis free trial cialis 5mg prix order generic cialis online cialis preise schweiz cialis 5 mg effetti collateral cialis 20mg prix en pharmacie enter site natural cialis online prescriptions cialis cialis dosage
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:40 ب.ظ

You said this really well!
estudios de cialis genricos buying cialis overnight viagra vs cialis vs levitra canadian cialis order cialis from india low dose cialis blood pressure rezeptfrei cialis apotheke achat cialis en suisse cialis generic tadalafil buy cialis en 24 hora
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:46 ب.ظ
This information iss priceless. Where can I
find out more?
سه شنبه 13 آذر 1397 05:30 ب.ظ

Regards, Numerous information.

buying cialis overnight cialis authentique suisse cialis authentique suisse free generic cialis only best offers cialis use cialis dosage recommendations precios cialis peru cialis flussig when will generic cialis be available when can i take another cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 06:13 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
ou trouver cialis sur le net price cialis wal mart pharmacy chinese cialis 50 mg safe dosage for cialis cialis per paypa cialis manufacturer coupon canadian discount cialis cialis generic tadalafil buy click here take cialis discount cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 06:36 ب.ظ
Its such as you learn my mind! You appear to know
so much approximately this, like you wrote the
book in it or something. I think that you simply
can do with some % to drive the message home a bit, however instead of that, this is
fantastic blog. A great read. I'll certainly be back.
دوشنبه 12 آذر 1397 06:11 ب.ظ

Seriously quite a lot of valuable advice.
discount cialis cialis dosage get cheap cialis cialis patent expiration cialis 20 mg cut in half acquistare cialis internet cialis patent expiration preis cialis 20mg schweiz cialis coupons cialis authentique suisse
دوشنبه 12 آذر 1397 05:54 ق.ظ

Really plenty of very good advice!
buy online cialis 5mg how to purchase cialis on line look here cialis order on line sialis cialis online nederland cialis online nederland cialis dosage recommendations buy brand cialis cheap cialis sale online can i take cialis and ecstasy
یکشنبه 11 آذر 1397 08:34 ب.ظ
Pretty! This has been ann incredibly wonderful post.
Thanks foor suppplying tjis info.
یکشنبه 11 آذر 1397 05:28 ق.ظ

Fantastic forum posts. Many thanks.
cialis lilly tadalafi tadalafil 20 mg import cialis comprar cialis navarr prix cialis once a da generico cialis mexico wow cialis tadalafil 100mg rezeptfrei cialis apotheke cialis super acti cialis venta a domicilio
یکشنبه 11 آذر 1397 03:56 ق.ظ
I couldn't resist commenting. Exceptionally well written!
شنبه 10 آذر 1397 05:05 ق.ظ

Amazing many of fantastic knowledge!
prezzo cialis a buon mercato canada discount drugs cialis precios cialis peru cialis generika cialis super acti ou acheter du cialis pas cher cialis super acti cialis wir preise cialis online cialis farmacias guadalajara
شنبه 10 آذر 1397 04:34 ق.ظ
Inspiring story there. What happened after? Good luck!
جمعه 9 آذر 1397 05:49 ب.ظ

Very good material. Cheers.
we recommend cheapest cialis acheter cialis meilleur pri we choice free trial of cialis cialis sans ordonnance tadalafil 20 mg cialis tablets cialis daily new zealand cialis for sale south africa cialis name brand cheap cialis australian price
جمعه 9 آذر 1397 02:45 ب.ظ
Great blog here! Also your site loads up fast! What
host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
I wish my web site loaded up as quickly as yours lol
جمعه 9 آذر 1397 09:07 ق.ظ
What i do not realize iis actually how you are now not really much more well-favored than you might be righjt now.
You're very intelligent. You recognize thus significantly in the case of this subject, made me in my opinion believe it from numerous varied angles.
Its like women and men don't ssem to be fascinated unless it's
onee thing tto doo with Woman gaga! Your individual stuffs outstanding.
Alwaays take care of it up!
جمعه 9 آذر 1397 09:02 ق.ظ
Pretty section of content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to say that I get in fact oved account your weblog posts.

Any way I will bbe subscribing in your feeds and even I success you access consisstently quickly.
جمعه 9 آذر 1397 06:27 ق.ظ
Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.

Do you have any tips onn how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!
Cheers
جمعه 9 آذر 1397 06:03 ق.ظ

Very well voiced truly! !
cuanto cuesta cialis yaho cialis dosage cialis venta a domicilio cialis australia org cialis for sale south africa cialis kaufen wo only best offers 100mg cialis prezzo di cialis in bulgaria buying cialis overnight cialis sale online
جمعه 9 آذر 1397 02:03 ق.ظ
These are in fact impressive ideas in concerning blogging.
You have touched some pleasant things here.
Any way keep up wrinting.
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:57 ق.ظ

Thanks a lot! Quite a lot of information.

wow look it cialis mexico buying cialis overnight price cialis per pill wow cialis 20 callus cialis price thailand cialis official site buy cialis cheap 10 mg cialis for sale in europa cialis tablets
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:00 ب.ظ

Great data, Thanks a lot!
cialis online cialis dosage amounts no prescription cialis cheap cialis coupons printable cialis 5 mg funziona generic for cialis cialis 5mg india cialis 100mg cost cialis 20 mg best price cialis pills boards
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:22 ق.ظ

Effectively voiced indeed! !
tadalafil 20 mg prices on cialis 10 mg comprar cialis 10 espa241a buy online cialis 5mg cialis 10 doctissimo cialis australia org generico cialis mexico wow look it cialis mexico sublingual cialis online pastillas cialis y alcoho
سه شنبه 6 آذر 1397 05:55 ق.ظ
Every 60 minutes there are new public proxies added.

You can directly import these into your SEO tools or do it manually.
There are proxies for ScrapeBox and all other tools.
Let me know if you need free public proxies for other tools.
I’ll try to add them if I can.
شنبه 26 آبان 1397 02:26 ق.ظ
Asking questions are actually nice thing if you are not
understanding something entirely, however this paragraph offers good understanding even.
جمعه 25 آبان 1397 07:45 ق.ظ
fantastic submit, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector do not understand this. You should proceed your writing. I am confident, you've a huge readers' base already!
پنجشنبه 24 آبان 1397 01:00 ب.ظ
Thankfulness to my father who told me about this web site, this webpage is in fact amazing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


در این وبلگ من قصد دارم آرشیو خودم را معرفی کرده و آن را با دیگران به اشتراک بگذارم

مدیر وبلاگ : شاهین تفنگدارزاده
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :