تبلیغات
آرشیو من - تاریخ مصر باستان
آرشیو من
چهارشنبه 14 اسفند 1387 :: نویسنده : شاهین تفنگدارزاده

مردم مصر با الهام از اختراعات و ابداعات در بین النهرین بسرعت در سرزمین حاصلخیز نیل پیشرفت میکردند تا که در سال 3100 قبل از میلاد شخصیتی افسانه ای بنام "منس" که بی شباهت به رموس و رومولوس رم نیست آنها را متحد کرده و برای 3000 سال بعد مستقل زیستند.

نام منس اولین بار روی تخته سنگی که نام تمام پادشاهان قدیم روی آن نوشته شده بنام "سنگ پالرمو" دیده میشود. The fragment in Palermo. 

 و افسانه های مصری مدعی هستند که منس پادشاهی را از خدای هوروس به ارث برده. پادشاهان مصر هرچند تمامشان تا سال 2686 ق م آثاری مهم از آنها باقی مانده ولی از این تاریخ به بعد شکوفائی این تمدن شروع میشود و در سالهای 1300 ق م به حد اعلای خود رسید.

تاریخ مصر باستان همیشه مترادف است با نام فرعون.

لفظ فِرعَون از ریشه قبطی «په رَ» که معنای ساختمان بزرگ را می‌‌دهد و لقب پادشاهان مصر در روزگار باستان بوده، گرفته شده است. اولین شخصی که در تاریخ مصر باستان به نام فرعون مشهور است، شخصی است به نام پادشاه عقرب که نام اصلی وی مشخص نیست. ولی در نقشی که از او روی یک گرز سنگی وجود دارد، عقربی روبروی صورت او دیده می‌شود و به این دلیل او را به این نام می‌خوانند.

از فراعنه مصر می‌توان خوفو، خفرع، منکورع، رامسس دوم، آخن آتون، توتانخامون، ملکه هاتشپسوت، توتموس سوم و خئوپس را نام برد. در بین تمامی این فراعنه، خوفو، خفرع و منکورع به خاطر ساختن اهرام ثلاثه، توتموس سوم و رامسس دوم به خاطر قدرت بیش از حد در اداره کشور و کشورگشایی، آخن آتون به خاطر مخالفت و ضدیت با تمام عقاید فراعنه گذشته و ساختن شهر آخن آتون (افق آتون) به همین منظور و توت عنخ آمون به خاطر مرگ عجیبش در سن هیجده سالگی و گنجینه بی ‌نظیر مقبره خود بیش از بقیه فراعنه شهرت دارند.

 

 

خوفو که در زبان یونانی خئوپس گفته می‌شود، دومین فرعون از دودمان چهارم فراعنه مصر باستان به شمار می‌آید و دوران فرمانروایی اش حدود ۲۳ یا ۲۴ سال از ۲۵۶۶ تا ۲۵۸۹ پیش از میلاد برآورد شده است. بنا به گفته هرودوت، خوفو بر خلاف پدرش اسنفرو (Sneferu) و پدربزرگش جوسر نتجریکت (Djoser Netjeriket)، که هر دو شاهانی بخشنده و مردمدار بودند، مردی خشن و شاهی ستمگر بود. او سه همسر داشت که هر یک در یکی از سه هرم کوچک دیگر دفن شده اند. خوفو سازنده هرم بزرگ جیزه است. مومیایی این فرعون هنوز پیدا نشده است.

هرچند که هرم بزرگ به نوعی نشانگر جوهره مصر باستان به شمار می‌آید، از دوران شاهی فرعون سازنده آن آگاهی چندانی در دست نیست. سده‌ها پس از فرمانروایی خوفو، هرودوت در باره او نوشته است: " خوفو سرزمین مصر را دچار هرنوع بدبختی ممکن کرد. او نیایشگاه‌ها را بست، پیشکش قربانی را نزد رعایای خود ممنوع اعلام کرد و آنها را وادار کرد تا بدون استثنا برایش کارگری کنند. مصریان به زحمت می‌توانستند نام او را بر زبان بیاورند و این از شدت تنفرشان بود." نکته نغز دیگر اینکه با وجود عظمت و شکوه هرم، قایق بی همتای تشییع جنازه و اشیای اعجاب انگیز مراسم به خاک سپاری که از خوفو به جا مانده است، تنها تصویر موجود از چهره او یک تندیس عاج ۱۰ سانتی متری است.

 

جوسر معروف ‌ترین فرعون مصر باستان از دودمان سوم است. Statue of Djoser in Cairo Museum, originally in serdab at Step Pyramid 

معروفیت او به خاطر فرمانش به یکی از مقامات آن روزگار به نام ایمهوتپ برای ساختن هرم پلکانی در سقاره بود. پادشاه او در سالهای 2650 – 2640 قبل از میلاد بوده.

 

آمِنِمهات سوم( Amenemhat III) فرمانروایی ۱۸۶۰-۱۸۱۴ پیش از میلاد و فرعون دوازدهمین دودمان مصر باستان بود.

 Statuette head depicting Amenemhat III, residing in the Louvre

 او بزرگترین فرمانروای پادشاهی میانه مصر بود. او بیست سال در کنار پدرش سسوستریس سوم و باهم به فرمانروایی پرداخته بود.

 

این فرعون زمان حکومتش میتواند نزدیکترین به روایات مربوط به یوسف نبی باشد. ولی هیچگونه سندی که اشاره ای به روایات مربوط به یوسف شده باشد در زمان این فرعون و فرعونهای قبل و بعد او هم وجود ندارد.

 

 او نخستین هرم را در دهشور ساخت(هرم سیاه)، ولی برای پاره‌ای مشکل ساختش رها شد. پس از پانزده سال که از پادشاهی او می‌گذشت، فرعون تصمیم به ساخت هرم دیگری در هواره گرفت. هرم دهشور برای خاکسپاری چند تن از زنان دودمان پادشاهی به کار گرفته شد.

هرم آرامگاه او در هواره نزدیکی فیوم همان است که هرودوت و دیودوروس سیکولوس از آن با نام دخمه پرپیچ ‌و خم نامبرده‌اند. استرابون از این هرم به عنوان یک شگفتی جهان نام می‌برد. برای این هرم از تدبیرهای امنیتی ویژه‌ای سود برده شده بود. با اینهمه به آرامگاه وی در روزگار گذشته دستبرد زده شده است. دختر وی نفرپتاه در هرم دیگری که در ۱۹۵۶ یافته شد به خاک سپرده شد.

پس از او آمنمهات چهارم به پادشاهی رسید، او واپسین شاه از دودمان دوازدهم بود.

 

هیکسوس(قبطی به معنای فرمانروایان بیگانه، یونانی نام مردمانی از تبار سامی است که نخستین بار در بخش خاوری دلتای نیل پدیدار گشتند و دوره میانه دوم را در مصر باستان بنیاد نهادند. اینان در سده هفدهم (پیش از میلاد) به قدرت رسیدند و در مصر پایین و میانه بیش از صد سال فرمان راندند و دودمان پانزدهم فرمانروایی مصر و شاید دودمان هفدهم برده‌دار را در این سرزمین بنیاد گذاردند.

از آنجایی که آنها نامهایی همانند نامهای کنعانی داشته‌اند و برای نمونه نامهایشان در بر دارنده نام ایزدان کنعانی چون بعل و انات بود برخی گمان می‌کنند که هیکسوسها از تبار کنعانی بوده‌اند. دیگر نگره‌ها دراینباره بر فنیقی یا عبری بودن آنها استوار است.

 

توتمُسِ سوم (معنای نام:توت زاده می‌شود)(پادشاهی ۲۴ آوریل۱۴۷۹-۱۱ مار۱۴۲۵ (پیش از میلاد)) ششمین فرعون از دودمان هژدهم مصر باستان بود. او در بیست و دو سال آغاز فرمانرواییش همزمان با نامادریش هتشپسوت پادشاهی می‌کرد. پس از مرگ هتشپسوت او به قدرت راستین دست یافت و آنچنان امپراتوری‌ای پدید آورد که تا آن زمان در مصر دیده نشده بود. او هفده بار لشکرکشی کرد و از شمال سوریه کنونی تا چهارمین آبشار بزرگ نیل در نوبه را به زیر پرچم خود درآورد.

او را سازنده پنجاه پرستشگاه در مصر می‌دانند. در دوره پادشاهی او معماری به بالاترین ورزیدگی و هنر خود رسید و چه پیش و پس از پادشاهی او هرگز همانندی نیافت.

تندیس توتمس سوم از جنس سنگ آتشفشانی،موزه لوکسور

پس از مرگ او را در دره پادشاهان که آرامگاه شاهان در دوره او بود به خاک سپردند. پس از او پسرش آمنهوتپ دوم به جانشینیش رسید.

 

آمِنهوتِپ سوم(معنای نام:آمون خُرسند است)(پادشاهی ۱۳۸۸-۱۳۵۱ (پیش از میلاد)) فرعون مصر باستان بود. وی پس از مرگ پدرش توتمس چهارم به جای او بر تخت نشست.

برپایه دانسته‌ها او از شهبانوی سوگلیش تیه دو پسر داشت که یکی از آنان با نام آخناتون پس از پدر بر تخت نشست. وی روی هم سه پسر داشته که یکی دیگر از پسرانش اسمنخکاره رازآمیز است که پس از آخناتون به پادشاهی رسید. وی همچنین در سال دهم پادشاهیش با گیلوخپا دختر شوت‌تارنای دوم پادشاه میتانی پیمان زناشویی بست.

تاکنون ۲۵۰ تندیس از آمنهوتپ سوم به دست آمده است. این تندیسها سراسر زندگی آمنهوتپ را پوشش می‌دهند. او میان شش‌سالگی تا دوازده‌سالگی به پادشاهی رسیده است و سالهای فرمانروایی او همراه با آشتی،کامیابی و شکوه مهرازی(معماری) بوده است. در آینده از روزگار او به عنوان زمانی که مصر به شکوفایی معماری و نیرومندی در پیوندهای فرامیهنی دست یافته بود نام بردند. در ۱۸۸۷ در بایگانی عمارنه سندهایی از پیوندهای دیپلوماتیک میان مصر و آشور،میتانی،بابل و خاتوشا

یافت شد.

آمنهوتپ سوم؛موزه مصری برلین

توت‌انخ‌آمون یا تو‌ت‌عنخ‌آمون معنای نام: پنداشت زنده آمون پادشاهی ۱۳۳۳-۱۳۲۴ پیش از میلاد فرعون مصر باستان از دودمان هژدهم بود. دوره وی اکنون به پادشاهی نو شناخته می‌شود.

او رهبر بازگشت از آیین آتونیسم به کیش باستانی مصر بود. او در نه ‌سالگی به پادشاهی رسید. وزیر و جانشین احتمالی وی آیه شاید بربسیاری از تصمیمهای سیاسی او اثرگذار بوده باشد. توت‌انخ‌آمون نامدارترین فرعون مصر باستان است. عامه مرده او را با نام پادشاه توت می‌شناسند.

ماسک مومیایی توت‌انخ‌آمون؛نماد عام مصر باستان.

رامسس دوم یا رامسس بزرگ زاده ۱۳۰۲، پادشاهی ۱۲۷۹-۱۲۱۳ پیش از میلاد فرعون مصر باستان از دودمان نوزدهم پادشاهان آن سرزمین بود. بسیاری او را نیرومندترین فرعون تاریخ مصر باستان می‌دانند.

برخی او را فرعون یادشده در سفر خروج دانسته‌اند اما در حقیقت فرعون مزبورفرزندش مرنپتاه میباشد.

ستی یکم،  پدرش هنگامی که او چهارده‌ساله بود وی را به جانشینی برگزید. رامسس در آغاز دهه بیستم زندگی به پادشاهی رسید. او ۶۶سال و دوماه پادشاهی نمود و بیش از نود سال زیست. او پایتخت را از شهر تبس به رآمسس برد.

رامسس دوم سومین فرعون از دودمان نوزدهم بود. وی در جنگ با امپراتوری هتی توانست بر سرزمینهای خاوری مدیترانه دست یابد. و برای صلح با هیتی ها با یکی از پرنس های هیتی ازدواج کرد و حاصل این ازدواج فرعون بعدی مرنپتاه است که از 1202 تا 1212 قبل از میلاد پادشاهی کرد و در این مدت مهاجمان دریا از آجن را که بر تمام خاورمیانه در قرن سیزده قبل از میلاد سلطه داشتند بسختی شکست داد. مرنپتاه شهر های اسرائیل را ویران کرد.

 

رامسس دوم بر یکی از چهارپایه بیرونی ابوسمبل

سال 1240 ق م  نزدیکترین سالی است که بر اساس روایات یهود حضرت موسی ده فرمان را بعد از ترک مصر به قوم یهود داده. بنابراین یا رامسس بزرگ یا مرنپتاه میتوانند فرعون های همزمان موسی باشند. ولی هیچگونه سندی از وجود موسی و تمام  وقایع از زمان و گرفتن موسی شیرخواره از رود نیل تا باز شدن دریا، غرق فرعون و سپاهش و مهاجرت یهودیان در این دوران،  موجود نیست .

 

تمام مدارکی که امروز از مصر قدیم در دست ماست بصورت نوشته ها ی هیروگلیف میباشد.

سنگ مزار مصری

خط هیروگلیف در حدود ۵ هزار سال قبل از تصویرنگاری مشتق شد. نزدیک به ۵۰۰ علامت تصویری در خط هیروگلیف وجود داشت. و طرز نگارش آن به دو صورت عمودی و افقی بود که در آغاز هیروگلیف عمودی و سپس افقی پدید آمد. این خط را مصریان اولین بار جهت نوشتن مطالب خود اختراع کردند و آن را هیروگلیف نامیدند. هیروگلیف به معنی کنده‌ کاری مقدس و خط مقدس است که کنده‌ کاران و صنعتگران آن را در دیوار آرامگاه‌ها، ستون‌ها، تندیس‌ها، مهرها و ... به کار می‌‌بردند. بعدها با پیدایی پاپیروس از این خط نوع دیگری پدید آمد بنام هیراتیک (مذهبی، با صلابت) و سپس با بهم ‌ریختگی آن نوعی خط تندنویسی ایجاد گردید به نام خط عامیانه.

پاپیروس گونه ابتدایی کاغذ بوده‌است. پاپیروس از مغزه گیاهی به نام علف بوریا تهیه می‌شد. علف بوریا گونه‌ای جگن است که روزگاری به فراوانی در دلتای رودخانه نیل در مصر می‌روئید.

بوریا معمولاً به بلندی ۲ تا ۳ متر می‌روید ولی رویش آن تا ۵ متر هم مشاهده شده‌است. از پاپیروس در مصر باستان استفاده می‌شد ولی این گونه کاغذ در منطقه مدیترانه و بخش‌هایی از اروپا و جنوب غربی آسیا نیز کاربرد داشت.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 28 مرداد 1398 04:38 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's developing a cappuccino. They are
handsome. Brown hair slicked back, glasses for his
face, hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. He
is well-built, with incredible arms along with a chest that stands apart with this sweater.
We're standing in-front of one another dealing with us,
what we want money for hard times, what we're trying to find on another person. He starts saying that
she has been rejected a great deal of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I only say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I don't know. Everything happens for an excuse right.
But let me know, can you reject me, can you Ana?' He said.‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you currently?' he was quoted saying as I recieve nearer to him and kiss him.

‘When don't ask, do it.' I reply.

‘I prefer how we think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my high heel in their leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you wish in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone you never know whatever they want. A person who won't say yes even if I said yes. Someone who's not scared when attemping new things,' he says. ‘I'm never afraid of attempting a new challenge, especially when it comes to making new things in the sack ', I intimate ‘And I adore women that are direct, who cut with the chase, like you just did. To be
honest, this is a huge turn on.
یکشنبه 20 مرداد 1398 09:33 ق.ظ
Other symptoms that sometimes occur are vomiting, nausea,
nail abnormalities, constipation or diarrhea and clubbing with the
fingers. Here, the ability of an asbestosis lawyer to win an asbestosis claim may rely more
about showing that there would be a breach of duty in every person case of asbestos exposure.
Asbestos Dangers in Buildings Today - In the United States, there
are far more than 2,000 cases of mesothelioma which might be diagnosed each year.
پنجشنبه 17 مرداد 1398 12:53 ق.ظ
My brother suggested I may like this blog.
He was once totally right. This publish actually made my day.

You cann't imagine simply how so much time I had spent for this info!

Thank you!
چهارشنبه 16 مرداد 1398 10:30 ب.ظ
ace770 - I used some strips of moleskin that I bought at
the drugstore and applied them sparingly on the problem area.
You're guaranteed to find something that's right for you understanding
that you'll enjoy. So far, exercise and balanced diets are thought
as 2 of the most crucial factors contributing to properly body.


예스카지노 가입쿠폰 - Ace770 - http://1kathyweb.weebly.com/blog1/gambling-house-sectors-product-sales-improving-upon-through-surge-in-japoneses-targeted-traffic
چهارشنبه 16 مرداد 1398 10:53 ق.ظ
"We should build to a new crescendo, cheri," he said.
"And we are going to have an ending that'll be as none before."

His smile was decadent, his eyes were filled with lust, and the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
I became feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt the head of his cock push agonizingly at the doorway of my pussy, and Needed him to thrust into me hard.

Instead he retracted and slid his hardness back around my clit.


I'd been aching to possess him inside, and I was able to tell that
his really need to push that wonderful hard cock inside me was
growing. His moans grew to complement mine,
and I knew the feeling of my wet pussy lips within the head of his
cock was getting an excessive amount of for of us.


"Permit the finale begin," he was quoted saying,
and he slid the tip of his cock inside me.

The two of us gasped because held his cock there to get a moment.
I contracted my pussy to tug him further inside, and that he threw his head back for the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, every time
I squeezed my pussy around him. His cock felt wonderful because it filled me, but I need to everthing inside
me. I rolled to the side and rested my leg against his shoulder, and that he plunged his cock
up in.
سه شنبه 15 مرداد 1398 03:15 ق.ظ
Hello there, I found your web site by way
of Google even as looking for a related matter, your web site
came up, it appears to be like great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hi there, simply turned into aware of your weblog via Google, and found that
it's really informative. I am gonna watch out for brussels.
I'll be grateful in case you continue this in future. Numerous other
folks will likely be benefited from your writing. Cheers!
جمعه 11 مرداد 1398 08:26 ق.ظ
바카라사이트 신규쿠폰 지급 - popo55 - Prevent ill health -
Modern medicine only concentrates on treating us when we are ill.
These attacks usually are related to physical symptoms like
nausea, vomiting, sensitivity to light, and sound. But, can remember the
key the following is moderation - while a drink every day is protective, excessive utilization of alcohol is devastating
to health.
سه شنبه 8 مرداد 1398 01:50 ب.ظ
Nice blog here! Also your web site loads up very fast!
What host are you using? Can I get your affiliate link
to your host? I wish my site loaded up as fast
as yours lol
چهارشنبه 2 مرداد 1398 11:55 ب.ظ
Index Search Villas and lofts for rent, search by region, find in minutes a villa for rent by city,
a number of
شنبه 29 تیر 1398 01:28 ق.ظ
appreciate it a lot this website can be official as
well as informal
شنبه 22 تیر 1398 12:02 ب.ظ
Hello, I read your new stuff daily. Your humoristic style
is witty, keep up the good work!
جمعه 14 تیر 1398 04:04 ب.ظ
Sexy2call Quick search and acquire up to date results Look for a massage escort girl, discrete apartment or
any perfect and indulgent recreation. Seeking escort girls?

Discrete apartments? Create a quick search by region
یکشنبه 2 تیر 1398 09:16 ب.ظ

Awesome posts. With thanks.
cialis price in bangalore comprar cialis 10 espa241a acquistare cialis internet cialis sicuro in linea cialis italia gratis generic cialis tadalafil only now cialis 20 mg cialis 50 mg soft tab cialis tablets australia cialis 20 mg
شنبه 1 تیر 1398 06:51 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's which has a cappuccino. He could be
handsome. Brown hair slicked back, glasses which fit his face, hazel eyes
and the prettiest lips I've seen. He is quality, with
incredible arms and a chest that stands out with this sweater.
We're standing right in front of one another speaking about our way
of life, what we wish into the future, what we're looking for on another
person. He starts saying that he's been rejected lots of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I have faith that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I would not know. Everything happens for reasons right.
But identify, you would not reject me, can you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you today?' he stated as I purchase closer to him and kiss him.

‘Next occasion don't ask, simply do it.' I reply.

‘I prefer how we think.' , he said.

Meanwhile, I start scrubbing my high heel in her leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you like in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘Everyone loves determined women. Someone you never know what we want. Someone that won't say yes although I said yes. Someone who's not afraid of trying new things,' he says. ‘I'm never afraid when you attempt new stuff, especially in terms of making a new challenge in the sack ', I intimate ‘And I like girls who are direct, who cut throughout the chase, like you merely did. To generally be
honest, it really is a huge turn on.'
جمعه 31 خرداد 1398 09:34 ب.ظ

This is nicely expressed! !
american pharmacy cialis we like it safe cheap cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis online buy cialis cheap 10 mg buy cialis buy cheap cialis in uk cialis pills in singapore online prescriptions cialis cialis for bph
جمعه 31 خرداد 1398 05:53 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
we choice cialis uk cialis 05 cialis generico postepay comprar cialis navarr cialis patentablauf in deutschland only best offers 100mg cialis cialis 20mg low cost cialis 20mg cialis lilly tadalafi buying cialis overnight
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:34 ب.ظ

Position certainly utilized!.
buying cialis in colombia cialis ahumada chinese cialis 50 mg buy original cialis safe dosage for cialis cialis prices in england generic cialis review uk where to buy cialis in ontario buying cialis overnight cialis herbs
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:35 ب.ظ

Reliable knowledge. Kudos!
free generic cialis cialis generico milano female cialis no prescription cialis venta a domicilio brand cialis generic look here cialis cheap canada female cialis no prescription cialis generika in deutschland kaufen tadalafil 10 mg cialis generique 5 mg
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:23 ق.ظ

Thanks a lot! Very good stuff.
click here to buy cialis canada discount drugs cialis rx cialis para comprar generic cialis in vietnam where to buy cialis in ontario cialis canada on line best generic drugs cialis cialis in sconto interactions for cialis cialis manufacturer coupon
سه شنبه 28 خرداد 1398 03:45 ق.ظ

Fantastic facts, Cheers.
buy brand cialis cheap canada discount drugs cialis buy cialis online cheapest enter site very cheap cialis cialis 05 cialis side effects canadian drugs generic cialis import cialis preis cialis 20mg schweiz cipla cialis online
یکشنبه 26 خرداد 1398 10:49 ب.ظ

Thanks. I enjoy it.
free generic cialis achat cialis en europe acquistare cialis internet cialis generico in farmacia generic cialis 20mg uk generic cialis in vietnam cialis dosage cialis australian price low cost cialis 20mg cialis soft tabs for sale
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:19 ق.ظ

Thanks a lot, Ample stuff!

prices on cialis 10 mg warnings for cialis cialis efficacit buy name brand cialis on line cialis canada achat cialis en itali cialis flussig achat cialis en itali cialis efficacit cialis savings card
جمعه 24 خرداد 1398 02:23 ب.ظ

Whoa a lot of good information.
can i take cialis and ecstasy cialis online nederland cialis kamagra levitra click here to buy cialis cialis official site cialis 50 mg soft tab buy online cialis 5mg acheter du cialis a geneve buy name brand cialis on line we choice cialis pfizer india
جمعه 24 خرداد 1398 04:54 ق.ظ
Τhre are liteгallly thoѕands of varieties of potɑtoes.
جمعه 24 خرداد 1398 03:39 ق.ظ
45. Nicoise Ⅾevileеd Eggs: Make Hard-Cooked Eggs
(No.
جمعه 24 خرداد 1398 12:46 ق.ظ
Ι harvested forty seven kilos of potatoeѕ.
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:59 ب.ظ

Thanks! Quite a lot of knowledge!

cialis 20 mg cialis generique buy generic cialis cialis flussig cialis canada on line cialis 20mg preis cf comprar cialis navarr cialis side effects dangers cialis 20mg cialis authentique suisse
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:28 ب.ظ
Ⲣotatoeѕ like slightly acidic soil (5.8-6.5 pH).
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:21 ب.ظ
Generally natuгal meals shhops promote named varieties.
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:24 ق.ظ
Primaгy Report: 02010, Spices, Cinnamⲟn, Ϝloor.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


در این وبلگ من قصد دارم آرشیو خودم را معرفی کرده و آن را با دیگران به اشتراک بگذارم

مدیر وبلاگ : شاهین تفنگدارزاده
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :